PL EN


2006 | 1 | 154-162
Article title

Obcy czy swoi? Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 roku

Content
Title variants
EN
Aliens or Own? National and Ethnic Minorities in Poland after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje problem mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce. W artykule szczegółowo omawia ewolucję prawodawstwa polskiego, regulującego kwestie mniejszości, w aspekcie przemian ustrojowych, które nastąpiły po roku 1989. Podkreśla ona, że obecnie relacje między grupą dominującą a zamieszkującymi ten sam obszar mniejszościami wpływa pośrednio na poczucie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców danego kraju, ale także całego kontynentu europejskiego. Uporządkowanie przepisów prawnych rozwiązujących kwestie ich wzajemnej koegzystencji w ramach jednego organizmu państwowego jest zatem niezwykle istotne, gdyż służy niwelowaniu ewentualnych sporów.
Year
Volume
1
Pages
154-162
Physical description
Dates
published
2019-12-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2006_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.