PL EN


2006 | 1 | 28-36
Article title

Współczesne koncepcje władzy

Authors
Content
Title variants
EN
Modern Concepts of Power
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor opisuje problem władzy we współczesnych rozważaniach filozoficzno-politycznych. Podkreśla on, iż każda próba sformułowania teoretycznej definicji tego pojęcia najczęściej łączy się z pewnym wyborem politycznym, a zatem przybiera charakter ideologiczny. Wobec takich trudności zajmuje się przeważnie dwa stanowiska. Dla niektórych niemożliwy jest namysł nad społeczeństwem, który wymykałby się stosunkom politycznym, dla innych możliwość przeniesienia ciężaru dyskusji na temat władzy w sferę polityki podważa jej moc teoretyczną, a co za tym idzie  naukową zasadność takich twierdzeń. Panuje jednak zgodność, że nie istnieje jedna obowiązująca definicja władzy oraz oparta na niej obiektywna i akceptowana przez większość teoria. Z rozważań Autora wynika, że tylko decentralistyczne i antyfundacjonalistyczne koncepcje władzy potrafi ą opisać rzeczywistość społeczną w sposób, który z jednej strony nie będzie uprzywilejowywał żadnej grupy czy sfery społecznej, z drugiej zaś nie będzie wykluczał niektórych podmiotów, które z punktu widzenia koncepcji prawnych nie mogą uczestniczyć w grze władzy (np. ruchy mniejszości etnicznych czy seksualnych).
Keywords
Year
Volume
1
Pages
28-36
Physical description
Dates
published
2019-12-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2006_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.