Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 1 | 28-36

Article title

Współczesne koncepcje władzy

Authors

Content

Title variants

EN
Modern Concepts of Power

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor opisuje problem władzy we współczesnych rozważaniach filozoficzno-politycznych. Podkreśla on, iż każda próba sformułowania teoretycznej definicji tego pojęcia najczęściej łączy się z pewnym wyborem politycznym, a zatem przybiera charakter ideologiczny. Wobec takich trudności zajmuje się przeważnie dwa stanowiska. Dla niektórych niemożliwy jest namysł nad społeczeństwem, który wymykałby się stosunkom politycznym, dla innych możliwość przeniesienia ciężaru dyskusji na temat władzy w sferę polityki podważa jej moc teoretyczną, a co za tym idzie  naukową zasadność takich twierdzeń. Panuje jednak zgodność, że nie istnieje jedna obowiązująca definicja władzy oraz oparta na niej obiektywna i akceptowana przez większość teoria. Z rozważań Autora wynika, że tylko decentralistyczne i antyfundacjonalistyczne koncepcje władzy potrafi ą opisać rzeczywistość społeczną w sposób, który z jednej strony nie będzie uprzywilejowywał żadnej grupy czy sfery społecznej, z drugiej zaś nie będzie wykluczał niektórych podmiotów, które z punktu widzenia koncepcji prawnych nie mogą uczestniczyć w grze władzy (np. ruchy mniejszości etnicznych czy seksualnych).

Keywords

Year

Volume

1

Pages

28-36

Physical description

Dates

published
2019-12-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2006_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.