PL EN


2007 | 2 | 354-360
Article title

Terroryzm – „zderzenie cywilizacji” czy „rozłam wewnątrz-kulturowy”?

Content
Title variants
EN
Terrorism: “Clash of Civilizations” or “Culture Split”?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article, the author makes an attempt to defi ne terrorism as an element of the world’s transformation in the era of globalisation. With reference to S. Hunington’s thesis about “clashing civilizations”, the author suggests that contemporary terrorism is the consequence of the split within the contemporary’s world cultures. Therefore, in her opinion, international concepts of combating terrorism should take into account such forms of impact as fi ghting the causes of terrorism and war against terrorists.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefi niowania terroryzmu jako elementu przeobrażeń świata ery globalizacji. Odnosząc się do tezy S. Huntingtona o „zderzeniu cywilizacji”, Autorka sugeruje, że współczesny terroryzm jest w większym stopniu konsekwencją rozłamu wewnątrzkulturowego współczesnego świata. Dla-tego też, jej zdaniem, międzynarodowe koncepcje zwalczania terroryzmu powinny uwzględniać dwie formy oddziaływania: walkę z przyczynami terroryzmu (walka z terroryzmem) oraz wojnę z terrorystami (walka przeciw terrorystom).
Year
Volume
2
Pages
354-360
Physical description
Dates
published
2019-12-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.