PL EN


2007 | 2 | 51-63
Article title

Długa wojna z terroryzmem

Content
Title variants
EN
Long War with Terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor wysuwa tezę, że wzrost konfl iktów i napięć na tle etnicznym, religijnym, ideologicznym, bądź społecznym sprawił, że terroryzm zaczął przybierać nowe formy i stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów w skali globalnej. Stosowanie terroryzmu pozwala również na powstanie zjawiska asymetrii przemocy wo-jennej oraz sprzyja stopniowemu usamodzielnianiu (autonomizacji) form przemocy, prowadzącemu do utraty kontroli nad przebiegiem działań zbrojnych przez armie regularne i państwa je tworzące. Jego zdaniem zapobieganie i przeciwdziałanie ter-roryzmowi jest istotnym zagadnieniem dla całości sfery bezpieczeństwa i polityki obronnej państwa. Siły zbrojne są więc jedynie jednym z wielu elementów w walce z terroryzmem, a przeświadczenie, że mogą one samodzielnie zlikwidować problem terroryzmu, jest złudne.
EN
The author proposes a thesis indicating that growth of ethnic, religious, social and ideological confl icts caused terrorism to become a way of solving problems on a glo-bal scale. The use of terrorism enables the creating of asymmetry of war’s violence and favours gradual autonomization of violence’s forms. Autonomization leads to the loss of control over the course of war actions by regular armies and the states. In the author’s opinion, prevention and counteraction of terrorism are relevant for the safety and defence policy of the state.
Keywords
Year
Volume
2
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2019-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.