Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 2 | 51-63

Article title

Długa wojna z terroryzmem

Content

Title variants

EN
Long War with Terrorism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor wysuwa tezę, że wzrost konfl iktów i napięć na tle etnicznym, religijnym, ideologicznym, bądź społecznym sprawił, że terroryzm zaczął przybierać nowe formy i stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów w skali globalnej. Stosowanie terroryzmu pozwala również na powstanie zjawiska asymetrii przemocy wo-jennej oraz sprzyja stopniowemu usamodzielnianiu (autonomizacji) form przemocy, prowadzącemu do utraty kontroli nad przebiegiem działań zbrojnych przez armie regularne i państwa je tworzące. Jego zdaniem zapobieganie i przeciwdziałanie ter-roryzmowi jest istotnym zagadnieniem dla całości sfery bezpieczeństwa i polityki obronnej państwa. Siły zbrojne są więc jedynie jednym z wielu elementów w walce z terroryzmem, a przeświadczenie, że mogą one samodzielnie zlikwidować problem terroryzmu, jest złudne.
EN
The author proposes a thesis indicating that growth of ethnic, religious, social and ideological confl icts caused terrorism to become a way of solving problems on a glo-bal scale. The use of terrorism enables the creating of asymmetry of war’s violence and favours gradual autonomization of violence’s forms. Autonomization leads to the loss of control over the course of war actions by regular armies and the states. In the author’s opinion, prevention and counteraction of terrorism are relevant for the safety and defence policy of the state.

Keywords

Year

Volume

2

Pages

51-63

Physical description

Dates

published
2019-12-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.