PL EN


2007 | 2 | 64-70
Article title

W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu. Między wiedzą a stereotypem

Content
Title variants
EN
The Search of the Causes of Contemporary Terrorism: Between Fight and Stereotype
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor stara się sklasyfi kować źródła współczesnego terroryzmu. Uważa, że pełne ich przedstawienie wymaga przeprowadzenia wielowątkowej analizy przy wykorzystaniu dorobku różnych dziedzin wiedzy, od filozofii poczynając, a na ekonomii, demografii i i naukach politycznych kończąc. Przeciwstawia się także różnym stereotypom, stawiającym znak równości pomiędzy terroryzmem a fundamentalizmem islamskim. Jego zdaniem współczesny terroryzm islamski jest konsekwencją długoletnich przemian polityczno-gospodarczych, społecznych i demograficznych, wręcz swoistą egzemplifikacją najbardziej radykalnego nurtu islamskiego odrodzenia.
EN
The author of this article aims at classifying the reasons of contemporary terrorism. In his opinion, their complete presentation requires a complex analysis with the use of various fi elds of science, such as philosophy, economy, demography and politi-cal studies. The author is against stereotypes that equate terrorism and Islamic fun-damentalism. He claims that Islamic contemporary terrorism is a result of long-term transformations that have taken place in politics, economy, society and demography
Keywords
Year
Volume
2
Pages
64-70
Physical description
Dates
published
2019-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.