Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 2 | 64-70

Article title

W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu. Między wiedzą a stereotypem

Content

Title variants

EN
The Search of the Causes of Contemporary Terrorism: Between Fight and Stereotype

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autor stara się sklasyfi kować źródła współczesnego terroryzmu. Uważa, że pełne ich przedstawienie wymaga przeprowadzenia wielowątkowej analizy przy wykorzystaniu dorobku różnych dziedzin wiedzy, od filozofii poczynając, a na ekonomii, demografii i i naukach politycznych kończąc. Przeciwstawia się także różnym stereotypom, stawiającym znak równości pomiędzy terroryzmem a fundamentalizmem islamskim. Jego zdaniem współczesny terroryzm islamski jest konsekwencją długoletnich przemian polityczno-gospodarczych, społecznych i demograficznych, wręcz swoistą egzemplifikacją najbardziej radykalnego nurtu islamskiego odrodzenia.
EN
The author of this article aims at classifying the reasons of contemporary terrorism. In his opinion, their complete presentation requires a complex analysis with the use of various fi elds of science, such as philosophy, economy, demography and politi-cal studies. The author is against stereotypes that equate terrorism and Islamic fun-damentalism. He claims that Islamic contemporary terrorism is a result of long-term transformations that have taken place in politics, economy, society and demography

Keywords

Year

Volume

2

Pages

64-70

Physical description

Dates

published
2019-12-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.