PL EN


2007 | 2 | 85-107
Article title

Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misji ISAF w Afganistanie (2002–2007)

Content
Title variants
EN
Germany in the Action of Enduring Freedom and the Mission of ISAF in Afghanistan (2002–2007)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is focused on the position and role of Germany in anti-terrorist act of Enduring Freedom (OEF) and the mission of International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan during the period of 2002–2007. The authorities of The Federal Republic of Germany provided the mission in this country with a powerful military contingent which currently consists of three thousand soldiers. Their scope of activ-ity includes Kabul and the areas of south Afghanistan. The Bundeswehr Mandate, confi rmed and extended every 6 months by federal parliament, contains three elements: action of stabilization within ISAF under NATO command, operation of Ger-man Special Forces within OEF and fl ights of six reconnaissance Tornado planes. Except for participation in military actions, Germany is always fi nancially and technically involved in the reconstruction and modernization of the country within two Provincial Reconstruction Teams (PRT). For the German authorities, Bundeswehr’s participation in “out of area” missions constitutes a confi rmation of the maturity of their foreign policy and security. In particular, it refers to the readiness of The Feder-al Republic of Germany to take a greater responsibility for the world, including more intense participation (together with other members of NATO and EU) in preventing or solving international confl icts.
PL
Artykuł ten został poświęcony miejscu i roli Niemiec w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom (OEF) oraz misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force – ISAF) w Afganistanie w latach 2002–2007. Władze RFN wystawiły na potrzeby misji w tym państwie jeden z najsilniejszych kontyngentów wojskowych, liczący obecnie około 3 tys. żołnierzy. Obszar ich działania obejmuje stołeczny Kabul i tereny północnego Afganistanu. Mandat Bundeswehry, zatwierdzany i przedłużany co 6 miesięcy przez parlament federalny, obejmuje trzy składniki: działania stabilizacyjne w ramach ISAF pod dowództwem NATO, operacje niemieckich sił specjalnych w ramach OEF, a także loty 6 samolotów rozpoznawczych Tornado. Oprócz udziału w przedsięwzięciach militarnych Niemcy zaangażowali się również fi nansowo i technicznie w odbudowę oraz modernizację kraju w ramach 2 Prowincjonalnych Zespołów Odbudowy (PRT). Dla władz niemieckich udział Bundeswehry w misjach typu out of area stanowi potwierdzenie dojrzałości własnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Odnosi się to szczególnie do gotowości brania przez RFN na siebie na początku XXI wieku większej odpowiedzialności za losy świata, w tym intensywniejszego jej udziału, wraz z partnerami z NATO i UE, w zapobieganiu bądź rozwiązywaniu konfl iktów międzynarodowych.
Year
Volume
2
Pages
85-107
Physical description
Dates
published
2019-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.