PL EN


2007 | 2 | 108-118
Article title

Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO i perspektywy współpracy

Content
Title variants
EN
The Position of the Countries of Central Asia in NATO Policy. Perspectives of Cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zamach z 11 września 2001 roku doprowadził do znaczących przeobrażeń ładu międzynarodowego, determinujących między innymi globalny poziom bezpieczeństwa. W opinii Autorki zmiana charakteru zagrożeń bezpieczeństwa zmusza państwa wspólnoty transatlantyckiej do nowego podejścia do budowy ładu pokojowego. Przeciwdziałanie zagrożeniom wymaga budowy zrębów partnerstwa z państwami mogącymi skutecznie przeciwdziałać nowym zagrożeniom. Za region, gdzie podjęcie tej współpracy jest niezbędne, należy uznać Azję Centralną. Decyzja ta stanowi jednak spore wyzwanie dla systemów demokratycznych, które muszą za-akceptować współpracę (sojusz) z państwami ademokratycznymi lub o niestabilnej sytuacji wewnętrznej.
EN
The terrorist attack which took place on 11th September, led to signifi cant transfor-mations of international order, which determined security at global level. According to the author, the change in the form of security threats forces the states belong-ing to Transatlantic Community to approach the maintaining of international order from a new viewpoint. Counteracting threats requires the building of partnership foundations with states that can eff ectively counteract new threats. The establishment of this cooperation is indispensable in Central Asia. However, it constitutes a big challenge for democratic systems which must accept an alliance with antidemo-cratic states or states whose internal political situation is unstable.
Year
Volume
2
Pages
108-118
Physical description
Dates
published
2019-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.