PL EN


2007 | 2 | 121-129
Article title

Rola „bezpieczeństwa politycznego” w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a „nowy rosyjski autorytaryzm”

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of "Political Security" in the National Security System of the Russian Federation and "New Russian Authoritarianism"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano uwarunkowania oraz sposób defi niowania przez rosyjski establishment polityczny pojęcia „bezpieczeństwo polityczne”. Autor wysnuwa tezę, że pojęcie to jest traktowane przede wszystkim jako możliwość (prawo do stosowania) odpowiednich środków i podejmowania działań na rzecz zachowania stabilności państwa (osiągnięcia zakładanych celów politycznych). Takie pojmowanie pojęcia „bezpieczeństwo polityczne” uzasadnia więc działania podejmowane przez struktury władzy, które pozwalają na ograniczenia swobód obywatelskich czy stosowanie przemocy w imię nadrzędnych celów politycznych oraz żywotnie ważnych interesów narodowych.
Keywords
Year
Volume
2
Pages
121-129
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.