Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 2 | 121-129

Article title

Rola „bezpieczeństwa politycznego” w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a „nowy rosyjski autorytaryzm”

Authors

Content

Title variants

EN
The Role of "Political Security" in the National Security System of the Russian Federation and "New Russian Authoritarianism"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano uwarunkowania oraz sposób defi niowania przez rosyjski establishment polityczny pojęcia „bezpieczeństwo polityczne”. Autor wysnuwa tezę, że pojęcie to jest traktowane przede wszystkim jako możliwość (prawo do stosowania) odpowiednich środków i podejmowania działań na rzecz zachowania stabilności państwa (osiągnięcia zakładanych celów politycznych). Takie pojmowanie pojęcia „bezpieczeństwo polityczne” uzasadnia więc działania podejmowane przez struktury władzy, które pozwalają na ograniczenia swobód obywatelskich czy stosowanie przemocy w imię nadrzędnych celów politycznych oraz żywotnie ważnych interesów narodowych.

Keywords

Year

Volume

2

Pages

121-129

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2007_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.