PL EN


2008 | 3 | 185-197
Article title

Wystąpienia społeczne we współczesnych Chinach a bezpieczeństwo narodowe ChRL.

Authors
Content
Title variants
EN
Public Speaking in Modern China and National Security of the PRC
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to specify the main reasons for the social protests in the nowadays China. It will present the intensity and the geographical location of those protests as well as the reactions of the decision making bodies, media and intellectual elites. Finally this publication is trying to answer the following questions: If and how will the social unrest aff ect the political and economical stability of ChRL? Can they pose a threat to the national safety of the country?
PL
Celem niniejszego tekstu jest nakreślenie głównych przyczyn wystąpień społecznych we współczesnych Chinach, przedstawienie ich natężenia ilościowego oraz rozkładu geografi cznego, a także przeanalizowanie reakcji ośrodków władzy, mediów oraz elit intelektualnych. Tekst stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, czy społeczne niepokoje mogą zachwiać stabilnością polityczną i ekonomiczną ChRL, w tym, czy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Keywords
Year
Volume
3
Pages
185-197
Physical description
Dates
published
2019-12-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.