Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3 | 11-27

Article title

Wschodzące mocarstwa na azjatyckiej scenie politycznej i ich znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego

Content

Title variants

EN
Emerging Powers on the Asian Political Scene and Their Importance for Regional Security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszej publikacji Autor analizuje poszczególne cechy współczesnej mocarstwowości. Dokonuje jej przy wykorzystaniu dwóch paradygmatów: realistycznego, w którym największą rolę odgrywa porównanie czynników mierzalnych, oraz konstruktywistycznego, gdzie największą wagę przykłada się do wzajemnych relacji oraz sieci zależności pomiędzy aktorami sceny politycznej. Analiza ta jest tłem do odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy w regionie Azji i Pacyfi ku funkcjonują państwa o statusie mocarstwa międzynarodowego i czy tak traktowane przez społeczność międzynarodową kraje zasługują na to miano? Ocenie tej poddane zostaną Chiny, Republika Indii, Japonia oraz organizacja ponadnarodowa, jaką jest ASEAN. Autor uwzględnia również specyfi czną rolę Stanów Zjednoczonych.
EN
Main themes of the article presented below circle around few basic questions. First – what attributes tell about one state’s international power status? Second – are we allowed to bring up the subject of international powers emerging from Asia--Pacifi c, and if so: which state should be considered as one? Of course, China and Republic of India are being considered in fi rst place, but Japan and ASEAN states might play an important role as well. Also, one should not forget about USA stance towards the region. The article below was written under infl uence of two scientifi c paradigms: realistic (where comparison of measurable factors plays key role in the process) and constructivist, which puts the stress on relations and network of dependancies between actors of political scene.

Keywords

Year

Volume

3

Pages

11-27

Physical description

Dates

published
2019-12-20

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.