Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3 | 93-103

Article title

Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin

Content

Title variants

EN
The Tragedy of Tibet and China's Development Strategy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono aktualną sytuację w Tybecie na tle historycznych relacji tego kraju z Chinami. Autor przedstawił w skróconej formie stosunki chińsko -tybetańskie do roku 1951, proces „wyzwalania” Tybetu oraz politykę prowadzoną tam obecnie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Szczególna uwaga zwrócono została na geostrategiczne korzyści, które Chinom przynosi kontrola nad tym obszarem: rolę podnóża Himalajów jako swoistej platformy projekcji siły, możliwości kontroli zasobów wodnych regionu, rolę Tybetu jako rezerwuaru surowców i potencjalnej przestrzeni osadniczej.
EN
The article presents current situation in Tibet in the historical context of sino -tibetian relationships. The author shows the short draft of dual relations since 1951, the “liberation” of Tibet and current policy of the PRC government. The author put attention to geostrategic benefi ts which are provided to China due to control of Tibet: the role of Himalayan’s area as the “platform” pf power projection, the possibilities of fresh water resources’ control, the role of Tibet as the reserve of raw materials and additional settlements’ area.

Keywords

PL
Tybet   Chiny   Strategia  

Year

Volume

3

Pages

93-103

Physical description

Dates

published
2019-12-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.