PL EN


2008 | 3 | 93-103
Article title

Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin

Content
Title variants
EN
The Tragedy of Tibet and China's Development Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents current situation in Tibet in the historical context of sino -tibetian relationships. The author shows the short draft of dual relations since 1951, the “liberation” of Tibet and current policy of the PRC government. The author put attention to geostrategic benefi ts which are provided to China due to control of Tibet: the role of Himalayan’s area as the “platform” pf power projection, the possibilities of fresh water resources’ control, the role of Tibet as the reserve of raw materials and additional settlements’ area.
PL
W artykule omówiono aktualną sytuację w Tybecie na tle historycznych relacji tego kraju z Chinami. Autor przedstawił w skróconej formie stosunki chińsko -tybetańskie do roku 1951, proces „wyzwalania” Tybetu oraz politykę prowadzoną tam obecnie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Szczególna uwaga zwrócono została na geostrategiczne korzyści, które Chinom przynosi kontrola nad tym obszarem: rolę podnóża Himalajów jako swoistej platformy projekcji siły, możliwości kontroli zasobów wodnych regionu, rolę Tybetu jako rezerwuaru surowców i potencjalnej przestrzeni osadniczej.
Keywords
PL
Tybet   Chiny   Strategia  
Year
Volume
3
Pages
93-103
Physical description
Dates
published
2019-12-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.