Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3 | 104-118

Article title

Polityka bezpieczeństwa Chin

Content

Title variants

EN
China's Security Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Chin. W oparciu o założenia polityki bezpieczeństwa zaprezentowano kompetencje poszczególnych organów państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono obowiązujące rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze militarnym i przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Scharakteryzowano także prawno -organizacyjne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania policji jako instytucji zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego. 
EN
The article discusses legal and organizational conditions of the internal security system of the China. Based on the assumptions of security policy, the competences of individual state bodies in the sphere of security and defence were presented. There are presented valid legislative and organizational solutions, concerning counteracting security threats of military nature and counteracting the terrorist threat. Legal and organizational solutions concerning the crisis management system and functioning of the police as an institution ensuring an appropriate level of public safety were also characterized. 

Keywords

Year

Volume

3

Pages

104-118

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.