PL EN


2008 | 3 | 104-118
Article title

Polityka bezpieczeństwa Chin

Content
Title variants
EN
China's Security Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Chin. W oparciu o założenia polityki bezpieczeństwa zaprezentowano kompetencje poszczególnych organów państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono obowiązujące rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze militarnym i przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Scharakteryzowano także prawno -organizacyjne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania policji jako instytucji zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego. 
EN
The article discusses legal and organizational conditions of the internal security system of the China. Based on the assumptions of security policy, the competences of individual state bodies in the sphere of security and defence were presented. There are presented valid legislative and organizational solutions, concerning counteracting security threats of military nature and counteracting the terrorist threat. Legal and organizational solutions concerning the crisis management system and functioning of the police as an institution ensuring an appropriate level of public safety were also characterized. 
Keywords
Year
Volume
3
Pages
104-118
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2008_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.