PL EN


2010 | 4 |
Article title

Niepodległe Kosowo – finał, czy zarzewie nowych konfliktów?

Content
Title variants
EN
Independent Kosovo – a Final or a Hotbed of New Conflicts?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On February 17th 2008 creation of the independent Republic of Kosovo became a fact. It triggered the necessity for discussing the consequences of the new status quo for the region’s security and stabilization. Several scenarios based on Kosovo casus which may be outlined.
PL
17 lutego 2008 r. powstanie niepodległej Republiki Kosowa stało się faktem, implikującym konieczność zastanowienia się nad konsekwencjami nowego status quo dla bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Na podstawie istniejących przesłanek, nakreślić można kilka scenariuszy, w mniejszym lub większym stopniu, umotywowanych zaistnieniem casusu Kosowa.
Keywords
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2010_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.