Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 |

Article title

Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Content

Title variants

EN
The Balance of European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem poniższego artykułu jest analiza działań pierwszej cywilnej i policyjnej misji UE w Bośni i Hercegowinie. Długoletnia obecność EUPM w tym państwie oraz mijający okres dziesięciu lat od momentu powołania EPBiO, nasuwa pytanie o jej efektywność i skuteczność, tym bardziej, iż to właśnie Bośnia stała się niejako testem dla cywilnych mechanizmów kryzysowych, stworzonych w ramach II fi laru. Misja EUPM w Bośni i Hercegowinie, jako pierwsza operacja tego typu, miała być świadectwem rozwoju i funkcjonowania cywilnych zdolności operacyjnych UE. Rodzi się więc konieczność podsumowania i oceny jej działalności w BiH i skonfrontowania celów wyznaczonych w 2002 roku przez EUPM z rzeczywistym stanem dzisiaj panującym w tym państwie. Przewodnią myślą tego artykułu będzie próba odpowiedzi na następujące pytania: Jakie cele i strategia zostały wyznaczone, jak je realizowano? Co udało się osiągnąć podczas 7 – letniej obecności w BiH? W jakim stopniu EUPM jest misją efektywną i jakie problemy stanęły na przeszkodzie realizacji jej mandatu? Czy wina za brak realizacji poszczególnych celów leży po stronie misji, czy też może przyjętego systemu politycznego i struktury państwowej BiH.
EN
The article analyses operations of the first civilian and police mission of UE in Bosnia and Herzegovina. The long-lasting presence of EUPM in that country and ten years which have passed since the formation of CSDP raise the question of the mission’s efficiency and effectiveness. Particularly since it was Bosnia that became a testing ground for the civilian crisis mechanisms created as the 2nd pillar. The EUPM in Bosnia and Herzegovina was the first operation of its kind and its purpose was to develop civilian operation capacity. Therefore, there is a need to recapitulate and asses the EUPM activity in B and H and to compare its objectives set in 2002 with the reality in this country. The paper aims at answering the following questions: What objectives or strategy had been set and how they were carried out? What has been achieved during the 7 years of EUPM in B and H? To what degree has EUPM been successful and what obstacles stood on its way? Is the EUPM or the adopted political system and structure of Bosnia and Herzegovina to blame for any of the mission’s failures?

Year

Volume

4

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2010_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.