Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 199-213

Article title

Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP

Authors

Content

Title variants

EN
Achieving Operational Capacity by Special Forces Command in the Context of Carrying out political goals specifi ed in the Security Strategy of the Republic of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Decyzja o utworzenie Dowództwa Wojsk Specjalnych była wynikiem podjętego przez Polskę zobowiązania na szczycie NATO w Rydze w 2006 r. pełnienia, od 2011 r., roli państwa ramowego w operacjach specjalnych Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sposób jego organizacji umożliwia realizację zadań wynikających z pełnienia przez Polskę tej funkcji, planowana struktura organizacyjna Wojsk Specjalnych jest optymalna i odpowiada potrzebom oraz możliwościom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których ostateczny kształt dostosowany jest do standardów NATO. Problemem jest natomiast wywiązywanie się z sojuszniczych i koalicyjnych zobowiązań w zakresie osiągania przez Wojska Specjalne zadeklarowanych zdolności.
EN
The decision on the establishment of Special Forces Command was a result of an obligation undertaken by Poland during the NATO summit in Riga in 2006 to play a role of a framework state in special operations of the North Atlantic Treaty Organisation, as of 2011. The way of its organisation enables the execution of tasks resulting from fulfi ling this function by Poland and the planned organisational structure of Special Forces is optimal and meets the needs and possibilities of the Armed Forces of the Republic of Poland, whose fi nal shape is adjusted to NATO standards. The problem, however, is the fulfi lment of the allied and coalitional obligations in the area of achieving the declared capacities by the Special Forces.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

199-213

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.