Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 269-283

Article title

Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego

Content

Title variants

EN
The Police in Bosnia and Herzegovina as an Example of Inefficiency of the National Security System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Porozumienie z Dayton podpisane 21 listopada 1995 roku zakończyło kilkuletnią wojnę domową w Bośni i Hercegowinie, tworząc tym samym podstawy do istnienia dzisiejszego wielonarodowego państwa zamieszkiwanego przez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Mimo upływu blisko 15 lat od zakończenia wojny obszar tego kraju nadal uważany jest za mało stabilny, zarówno pod względem politycznym, jak i społeczno -gospodarczym. Jednym z problemów, z jakim boryka się państwo i społeczność międzynarodowa, jest reforma służb porządkowych. W Bośni istnieje aż 15 formacji policyjnych, które w większości nie podlegają instytucjom centralnym. Jakakolwiek współpraca pomiędzy nimi jest niezwykle trudna, co stanowi ogromny problem dla funkcjonowania państwa, wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości zorganizowanej. W artykule autorka analizuje proces tworzenia i funkcjonowanie służb porządkowych Bośni i Hercegowiny oraz ich wpływ na zagwarantowanie bezpieczeństwa w państwie.
EN
The Dayton Peace Agreement signed on 21 November 1995 fi nished a few-years’ civil war in Bosnia and Herzegovina establishing this way a basis for the existence of a multinational country inhabited by Bosniacs, Serbs and Croatians. Despite the passage of nearly 15 years after the end of the war the territory of this country is considered not very stable, both as regards political and social and economic aspects. One of the problems faced by the country and the international community is the reform of policing services. In Bosnia there are as many as 15 police formations and most of them do not come under the authority of central institutions. Any cooperation between them is exceptionally diffi cult, which constitutes a large problem for the functioning of the state, justice system and for fi ghting against organised crime. In the article the writer analyses the process of establishing and functioning policingservices of Bosnia and Herzegovina as well as their impact on state security warranty.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

269-283

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.