Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 114-132

Article title

Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych.

Content

Title variants

EN
Internal Security of the Russian Federation in Legislative and Organisational Solutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. W oparciu o założenia polityki bezpieczeństwa zaprezentowano kompetencje poszczególnych organów państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono obowiązujące rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze militarnym i przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Scharakteryzowano także prawno -organizacyjne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania policji jako instytucji zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego.
EN
The article discusses legal and organisational determinants of the internal security system of the Russian Federation. Based on the assumptions of the security policy the competences of particular state bodies as regards the security and defences have been presented. The binding legislative and organisational solutions which concern the prevention of military threatening of security and the prevention of a terror threat have been presented. Also the legal and organisational solutions regarding the crisis management system and functioning of the police as an institution that provides an appropriate level of public security have been discussed.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

114-132

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.