PL EN


2012 | 6 | 155-169
Article title

Bezpieczeństwo morskie państwa w polskiej polityce od X do XVIII wieku

Content
Title variants
EN
State Naval Security in the Polish Politics From the 10th to the 18th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Together with the establishment of the Polish state a fi ght for using the Baltic Sea and its coast started. The political and geographical factors were conducive to the active use of the benefi ts of this basin. Unfortunately, not all decision makers of the time understood the need of having the access to the Baltic Sea and the coast. The lack of understanding this very important question resulted in the rejection of our country from the sea, which meant the loss of its position on the international arena, which eventually resulted in the disappearance of the country from the European map.It is necessary to be able to learn from others’ wisdom and to make conclusions quicker than launching certain actions.
PL
Od czasu powstania państwa polskiego rozpoczęła się walka o korzystanie z Bałty-ku i jego wybrzeża. Układ uwarunkowań polityczno-geografi cznych był sprzyjający dla aktywnego korzystania z dobrodziejstw tego akwenu. Niestety nie wszyscy ówcześnie decydenci rozumieli potrzebę posiadania dostępu do Morza Bałtyckiego i wybrzeża. Brak zrozumienia tej bardzo ważnej kwestii doprowadził do tego, że państwo nasze zostało odepchnięte od morza, a tym samym utraciło swoją pozycję na arenie międzynarodowej, co skończyło się wymazaniem go z mapy Europy. Trzeba być mądry mądrością innych, a wnioski wyciągać szybciej, niż uruchomi się określone działania.
Year
Volume
6
Pages
155-169
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.