PL EN


2012 | 6 | 212-228
Article title

Grecka strategia bezpieczństwa narodowego w XXI wieku

Content
Title variants
EN
Greek Strategy of National Security in the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Grecja znajduje się geografi cznie w regionie, który charakteryzuje się dużą niestabilnością. W celu zapewnienia efektywnego bezpieczeństwa pogłębia ona więzi z Europą i Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Grecja za główne zadanie stawia sobie opracowanie takiej polityki, która będzie promować zarówno greckie interesy narodowe, jak i będzie zgodna z polityką Unii Europejskiej i NATO. Niniejszy artykuł odwołuje się do greckiej strategii Bezpieczeństwa Narodowego na XXI, która powstała pod redakcją Thanosa Ntokosa.
EN
Geographically Greece is situated in a region which is largely unstable. In order to ensure eff ective security they deepen the bonds with Europe and the North Atlantic Treaty Organisation. The main task of Greece is to draw such a policy, which will be promoting both Greek national interests as well as it will be compatible with the policy of the European Union and NATO. This article refers to the Greek strategy of National Security for the 21st century, edited by Thaos Ntokos.
Year
Volume
6
Pages
212-228
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.