PL EN


2012 | 6 | 66-82
Article title

Zastosowanie reżimu konwencji chicagowskiej w zakresie badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym

Authors
Content
Title variants
EN
Application of Chicago Convention for the Investigation of Aviation Cccidents in Civil and State Aviation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania cywilnych przepisów w zakresie badań wypadków lotniczych. Ich podstawę prawną stanowią Konwencja chicagowska i jej załącznik nr 13. W opinii Autora zawiera ona czytelne procedury i mechanizm postępowania, których stosowanie zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników i eliminuje czynnik subiektywnego podejścia do prowadzonych prac. W lotnictwie państwowym, które nie podlega międzynarodowym regulacjom w tej dziedzinie, można zastosować reżim konwencji chicagowskiej jedynie w oparciu o wyraźną zgodę zainteresowanych państw. Dzięki przyjęciu tych zasad, prowadzenie badania wypadku w lotnictwie państwowym jest łatwiejsze, gdyż oparte jest o czytelne kryteria i mechanizm wyjaśniania przyczyn katastrofy.
EN
The aim of this article is the presentation of the application possibilities of civil law regulations with respect to aviation accidents. Legally it is based on the Chicago Convention and its attachment nr 13. In the writer’s opinion it includes clear procedures and the mechanism of conduct, whose application increases the security of all users and eliminates the factor of subjective approach to the conducted works. In the state aviation, which is not subject to international law regulations, the regime of the Chicago Convention can be applied only under the condition of a clear consent of the interested states. Thanks to the adoption of these rules, the investigation of an accident in state aviation is easier as it is based on clear criteria and a clear mechanism of explaining the reasons of a catastrophe.
Year
Volume
6
Pages
66-82
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.