PL EN


2012 | 6 | 83-98
Article title

Myślenie strategiczne w naukach o bezpieczeństwie

Authors
Content
Title variants
EN
Strategic Thinking in Security Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że tzw. myślenie strategiczne stanowi podstawowe instrumentarium pozwalające na ocenę poziomu bezpieczeństwa, jego zagrożeń oraz znaczenia poszczególnych procesów kreujących wyzwania dla bezpieczeństwa. W myśl tego artykułu umiejętność myślenia strategicznego jest, obok podejmowania decyzji oraz kierowania (zarządzania, dowodzenia i rządzenia), jedną z kluczowych wartości i umiejętności, jakie powinni posiadać specjaliści zajmujący się tą problematyką. Z tego względu, opierając się na dorobku naukowym i osiągnięciach badaczy z dziedziny zarządzania, należy przede wszystkim określić, co to jest myślenie strategiczne w sferze bezpieczeństwa i jakimi cechami powinno się charakteryzować.
EN
The thesis of this article is a statement that the socalled strategic thinking consti-tutes a basic instrumentarium that allows to evaluate the security level, its threats and the importance of all particular processes that create challenges to security. The article says that the ability of strategic thinking is, next to decision making and leading (managing, commanding and ruling), one of the key values and skills, which should be owned by specialists that deal with this issue. Therefore, based on the scientific successes and achievements of management researchers, it is necessary, first of all, to specify what the security strategic thinking is and which features it should possess.
Year
Volume
6
Pages
83-98
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.