Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 135-151

Article title

Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej.

Authors

Content

Title variants

EN
Determinants of National Security as a Social Organization.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia rozważania autora na temat determinantów bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej. Podkreślone są tutaj istotne relacje z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych elementów, a jednocześnie jako całości organizacyjnej spełniającej w danym środowisku określone funkcje. Model państwa w ujęciu socjologiczno-funkcjonalnym na pierwszym miejscu stawia dobro społeczeństwa, co w konsekwencji prowadzi do konieczności zaspokojenia wszystkich potrzeb społecznych. W zakończeniu autor stwierdza, że głównym determinantem bezpieczeństwa państwa są społeczne potrzeby narodu zarówno w wymiarze funkcjonowania na arenie stosunków międzynarodowych, jak i w wymiarze funkcjonowania sfery wewnętrznej państwa.
EN
The article presents the author’s reflections on the determinants of national security as a social organization. The author draws attention to important relationships from the perspective of the functioning of individual elements and as a total organizational meeting of the specific functions in the environment . The priority of a state model in the socio-functional terms is the good of the society, which leads to the necessity of satisfying all social needs. In conclusion, the author states that the main determinant of national security are the nation’s social needs and functioning both in the arena of international relations, as well as in the sphere of the functioning of the internal dimension of the state.

Year

Volume

7

Pages

135-151

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.