Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 167-180

Article title

The Peculiarities of Economic Security in Cross-Border Territories

Content

Title variants

PL
Czynniki charakteryzujace bezpieczeństwo ekonomiczne w rejonach przygranicznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Globalization has become an integral factor of modern life that influences political, economic, social and cultural spheres on its different levels. It is known that national security depends on economic security of the regions, especially cross-border ones. Therefore, this article presents basic approaches reflected in relations to economic security in cross-border territories in the context of transfrontal collaboration, threats, features and the prospects of their influence on the development and strengthening of economical growth.
PL
Globalizacja stała się nieodłącznym czynnikiem współczesnego życia, co wpływa na polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne obszary życia na różnych jego poziomach. Jestpowszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo narodowe zależy od bezpieczeństwa ekonomicznego, a w szczególności w rejonach przygranicznych. W związku z powyższym, w artykule zaprezentowano metodologiczne podejście w odniesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego na terytoriach przygranicznych w kontekście współpracy nadgranicznej, zagrożeń, czynników charakterystycznych oraz perspektyw ich wpływu na rozwój oraz umacnianie wzrostu ekonomicznego.

Year

Volume

7

Pages

167-180

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.