PL EN


2013 | 7 | 167-180
Article title

The Peculiarities of Economic Security in Cross-Border Territories

Content
Title variants
PL
Czynniki charakteryzujace bezpieczeństwo ekonomiczne w rejonach przygranicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization has become an integral factor of modern life that influences political, economic, social and cultural spheres on its different levels. It is known that national security depends on economic security of the regions, especially cross-border ones. Therefore, this article presents basic approaches reflected in relations to economic security in cross-border territories in the context of transfrontal collaboration, threats, features and the prospects of their influence on the development and strengthening of economical growth.
PL
Globalizacja stała się nieodłącznym czynnikiem współczesnego życia, co wpływa na polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne obszary życia na różnych jego poziomach. Jestpowszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo narodowe zależy od bezpieczeństwa ekonomicznego, a w szczególności w rejonach przygranicznych. W związku z powyższym, w artykule zaprezentowano metodologiczne podejście w odniesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego na terytoriach przygranicznych w kontekście współpracy nadgranicznej, zagrożeń, czynników charakterystycznych oraz perspektyw ich wpływu na rozwój oraz umacnianie wzrostu ekonomicznego.
Year
Volume
7
Pages
167-180
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.