Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 221-233

Article title

Wojskowe działania ekspedycyjne jako instrument polityki państwa. Przykład indyjski – operacja „khukri”.

Content

Title variants

EN
Military Expeditionary Action as a Tool of State’s Policy. Indian Example – “Operation Khukri”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono operację „Khukri” – zwrot zaczepny przeprowadzony przez siły ONZ operujące w Sierra Leone w ramach misji UNAMSIL. Akcja miała charakter wielonarodowy, ale głównym kontrybutariuszem, odpowiedzialnym również za większość zadań planistycznych, szkoleniowych i logistycznych były Indie. Rozpatrywana przez pryzmat wysiłku narodowego operacja jawi się jako: w wymiarze wojskowym – skuteczna reakcja na wzrost zagrożenia sił własnych przez ugrupowanie miejscowe, w wymiarze politycznym – jako nader interesujący przykład budowy międzynarodowego znaczenia i prestiżu państwa poprzez efektywne posłużenie się instrumentem wojskowym. Indie od kilkudziesięciu lat z dużym zaangażowaniem, konsekwencją i determinacją budują pozycję początkowo regionalnego, a obecnie globalnego mocarstwa. Ważnym elementem owych wysiłków są starania podejmowane na płaszczyźnie militarnej. Nie chodzi tu wyłącznie o rozbudowę i techniczną modernizację sił zbrojnych, implementowanie adekwatnych do współczesnych wyzwań koncepcji taktycznych i operacyjnych oraz wykazanie skuteczności armii w realnych działaniach bojowych (z czym Indie problemów nie mają). Państwo aspirujące do rangi mocarstwa powinno się również wykazać umiejętnością wykorzystania sił zbrojnych w ramach rozmaitych przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność międzynarodową, głównie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli de facto zademonstrować zdolność do tworzenia – przy użyciu instrumentów militarnych – pozytywnych wartości w relacjach  iędzynarodowych. Świadome tego India stosunkowo często wydzielają więc swoje wojska do udziału w operacjach realizowanych pod auspicjami ONZ. Niekiedy wiąże się to z koniecznością prowadzenia nie tylko działalności rozjemczej, a rzeczywistych działań bojowych. Tak było między innymi w Sierra Leone, gdzie Hindusi zmuszeni zostali do posłużenia się „argumentami siły”.
EN
The article presents the operation “Khukri” – an offensive military action conducted by UN forces operating in Sierra Leone. It took place during the UNAMSIL “peace building” mission. The operation was multinational, but India provided majority of troops and was also responsible for most of the tasks attached to planning, training and logistic support. The operation evaluation from the international point of view can be treated as – in a military aspect – an effective response to the growing threat of own values by the local group, and in the political aspect – as a very interesting example of creating state’s prestige by an effective use of a military tool.

Year

Volume

7

Pages

221-233

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.