Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 234-244

Article title

Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?

Authors

Content

Title variants

EN
The Decade After Washington: Does NATO Gain or Lose in the Standardization Domain?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak jest realizowana polityka standaryzacyjna w Instytucjach i Dowództwach Struktury Dowodzenia NATO oraz Dowództwach Struktury Sił NATO? Jest warte podkreślenia, że w trakcie badań wykorzystano ogólnie dostępne narzędzia metodologiczne (analiza systemowa, modelowanie) przy wyborze modelu zorientowanego na budowanie zdolności (podejście oczekiwanych efektów – Effect Based Approach) ograniczanego wymaganiami standaryzacyjnymi, niezależnie od wpływu na rezultaty badań teorii uwzględniających modelowanie skierowane na zagrożenia (Threat Assessment Approach).
EN
Political, military and economical factors affecting defence planning process frame the research problem steering this article. These principal theses were confronted with theoretical and empirical approaches to the standardization in the research process conducted by the author, and considered as a primary tool for the interoperability achievement. The execution of a scientifically well-founded analysis of standardization is the main objective of this research. Finally, the scientific process is concluded by setting a dependence model which takes into account seamless relations and the correlation amid Force Goals (NATO Force Planning Process) and NATO defence process. It is worth stressing that the research follows in accordance with the commonly recognized methodological principles (systemic analysis, modeling). The author’s effort has been focused on the capabilities-driven model of NATO force structure shaped by military standardization requirements (effects- based approach EBA) in spite of the influence of the theories applied to the threat-assessment driven model (Threat Assessment Approach).

Keywords

Year

Volume

7

Pages

234-244

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.