Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 15-27

Article title

Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa

Authors

Content

Title variants

EN
Methodology of Studies of Socio-Economic Crisis. Strategic Analysis in the Security Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania metodologii badań bezpieczeństwa w kontekście warstwy poznawczej określanej przez kształtujące się w Polsce nauki o bezpieczeństwieoraz w ujęciu empirycznym determinowanym przez narastający kryzys gospodarczo-społeczny w Europie. Formułowanym pilnym wymaganiom metodologicznym płynącym z obu tak zdefiniowanych obszarów sprostać może, zdaniem autora, analiza strategiczna. W artykule krótko scharakteryzowano podstawowe cechy tej analizy oraz opisano proces jej realizacji. Podkreślone zostały dwie istotne zalety tej metody, za które uznano wszechstronność wykorzystania na różnych poziomach i w różnych obszarach rozpatrywania bezpieczeństwa oraz możliwość jej realizowania przez specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin.
EN
The article presents capability application of strategic analysis in security sciences. The author suggests adapting some methods from strategic management, strategic studies, securitystudies and military strategy. Then the strategic analysis will be carried out in two ways. The first way is only a description of strategic surroundings. The second way is the process of thestrategic analysis, stages and concrete (specific) activities. The short description consist of Delphi Method, scenarios of Macro Environmental Trends, Porter’s Five Forces Model, Maps and Matrix of Stakeholders, Strategic Group Mapping and SWOT/TOWS Analysis. All these methods may be used selectively or jointly as a part or stage of a long-term process researching threats, opportunities, challenges and risks for security.

Year

Volume

7

Pages

15-27

Physical description

Dates

published
2019-12-24

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.