PL EN


2013 | 7 | 41-49
Article title

Economic Security of Enterprises in the Context of National Safety of the State

Content
Title variants
PL
Ekonomiczne bezpieczeństwo przedsiębiorstw w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
What is considered in this article are key positions in relation to the factors that form economic security of an enterprise. Hierarchical strengths of securities are analysed. The macroeconomic sources of the threats that have an influence on corporate safety of the subjects management are certain. Directions of the improvement in the area of economic security of enterprises are considered as the bases for forming the national safety and security of the state in line with the authors’ recommendations.
PL
Autorzy artykułu rozważają zasadnicze aspekty dotyczące problemów, które decydują o bezpieczeństwie ekonomicznym przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo ich funkcjonowania poddano analizie w kontekście siły powiązań hierarchicznych w państwie. Przyjęto, że są obecne makroekonomiczne źródła zagrożeń mające wpływ na bezpieczeństwo korporacyjne w badanychobszarach zarządzania. Kierunki doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego są brane pod uwagę, jako podstawa dla budowania narodowego bezpieczeństwa i spokoju,co jest uwzględnione w rekomendacjach prezentowanych przez autorów.
Year
Volume
7
Pages
41-49
Physical description
Dates
published
2019-12-24
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.