Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 78-103

Article title

Transformacja polskich sił zbrojnych – miara sił na zamiary.

Content

Title variants

EN
Transformation of the Polish Military Forces – as Far as They Were Able.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiosną 2012 roku został rozwiązany Departament Transformacji Ministerstwa Obrony Narodowej, który z założenia miał odpowiadać za wytyczanie głównych kierunków zmian w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wysiłki opierały się na wskazaniach NATO, gdzie jedno z dwóch strategicznych dowództw, Dowództwo Transformacji (ACT), stanowi instytucjonalną strukturę koordynującą wysiłki transformacyjne wśród członkowskich państw sojuszu. Transformacja sił zbrojnych ma przede wszystkim na celu dostosowanie ich do obecnych i przyszłych zmian i wyzwań środowiska bezpieczeństwa. Pionierami w transformacji są siły zbrojne USA, przy tym istotną jej podstawę stanowią zdobycze technologiczne, ale również innowacyjność i kompleksowość. W Polsce wysiłki Departamentu Transformacji pomimo wypracowania wielu wartościowych projektów nie doczekały się implementacji, a sam Departament nie posiadając poparcia politycznego przestał istnieć, oczywiście ze szkodą dla sił zbrojnych.
EN
The Transformation Department of Polish Ministry of Defence assumed to have responsibility for delineating the future plans for Polish Armed Forces was disbanded in spring 2012. Itsefforts were based on directions from NATO where the Allied Command Transformation (ACT), one of two Alliance’s strategic commands, made an institutional structure for the coordination of all transformation efforts among its members. Military transformation, first and foremost, is desig ned to adapt allied military forces to current and future changes and challenges of the security environment. A transformation pioneer is the US military with its core based on technologic achievements and also on innovation and extensiveness. In Poland the efforts of Transformation Department have gone without implementation despite many products of a great value, and the Department deprived of proper political support ceased its existence afterwards, surely with the harm to the Polish Armed Forces.

Year

Volume

7

Pages

78-103

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.