PL EN


2014 | 8 | 1 | 122-141
Article title

Akcje ratunkowe jako kreator współpracy międzynarodowej w Arktyce do 1945 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Rescue Operations as the Genesis of International Cooperation in the Arctic until 1945.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Referat w ujęciu historycznym omawia wybrane akcje ratunkowe w Arktyce. Jego tematem są wydarzenia, które w wymiarze praktycznym zapoczątkowały współpracę międzynarodową na tym obszarze. Na tle rozwoju technik i sprzętu ratowniczego nakreślono dzieje prób zwiększenia szans przeżycia w ekstremalnych warunkach. Autor podejmuje również próbę prześledzenia, w jaki sposób operacje ratownicze wpływały na powszechna świadomość, stymulując powstanie korzystnego klimatu dla współpracy instytucjonalnej.
EN
From the historical perspective the article discusses selected rescue operations in the Arctic. The events which triggered international cooperation in this area are described. The history of attempts to improve the chances of survival in extreme conditions are outlined against the background of the development of equipment and rescue techniques. The author also attempts to trace how rescue operations affect the general awareness stimulating the creation of a favourable climate for institutional cooperation.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
122-141
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.