PL EN


2014 | 8 | 1 | 142-153
Article title

Współpraca służb ratowniczych państw regionu Arktyki po II wojnie światowej - wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Development of Cooperation Among Rescue Services of the Arctic Countries After World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje wybrane operacje ratownicze, do jakich doszło w rejonach arktycznych w okresie zimnej wojny i po jej zakończeniu. Autorka skupia się na międzynarodowym aspekcie akcji poszukiwawczo-ratunkowych. Analizuje ewolucję form i procedur współdziałania rozmaitych podmiotów oraz przeszkody, na jakie napotyka współpraca służb ratowniczych w newralgicznym regionie świata. Podejmuje również próbę określenia perspektyw rysujacych się przed ratownictwem arktycznym na początku XXI wieku.
EN
The article describes selected rescue operations that took place in the Arctic during the Cold War and afterwards. The author focuses on the international aspect of search and rescue actions and analyses the evolution of the forms and procedures of cooperation between services and the obstacles which emergency cooperation faces in this part of the world. The author also attempts to determine the perspectives of Arctic rescue operations at the beginning of the twenty-first century.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
142-153
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.