PL EN


2014 | 8 | 1 | 167-182
Article title

Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie

Content
Title variants
EN
Religious Fundamentalism of Muslim Terrorist Organisations Versus State of Threat in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia, które odnoszą się do różnych zjawisk społecznych, są ze sobą mylone. Celem autorki jest uporządkowanie wiedzy na temat fundamentalizmu i dżihadyzmu, a także wskazanie, że zróżnicowanego wewnętrznie islamu nie należy postrzegać jedynie przez pryzmat tych dwóch pojęć. Polska stoi przed wyzwaniem nowej polityki etnicznej, opartej na dobrze przemyślanej strategii integracyjnej. W planowaniu polityki imigracyjnej należy brać pod uwagę dwojakiego rodzaju zagrożenia: te związane z terroryzmem islamskim, który rozwija się w społeczeństwach równoległych, jak również inne spowodowane wzrostem napięcia społecznego, które wyrasta z ignorancji i ksenofobii, dając początek islamofobii.
EN
Muslim fundamentalism is one of the movements of the Islamic social-political thought while Islamic terrorism is a method of acting chosen by radical supporters of warring extremism. Those two notions concerning different social phenomena are often confused. The author’s aim is to set the knowledge about fundamentalism and jihadism in order as well as to convince the reader that one should not perceive internally diversified Islam merely through those two notions. A new ethnic policy based on a well-thought-out integration strategy is a challenge for Poland. Two kinds of threat should be taken into account in the immigration policy planning: those related to Islamic terrorism developing in parallel societies, and otherscaused by the increase of social tension resulting from ignorance and xenophobia giving rise to islamophobia.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
167-182
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.