PL EN


2014 | 8 | 1 | 195-213
Article title

Kształtowanie i monitorowanie Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Developing and Monitoring of the EU Internal Security Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków płynacych z przegladów Strategii Bezpieczenstwa Wewnetrznego Unii Europejskiej dokonanych w 2011 i 2013 r. W badaniu wykorzystano przede wszystkim metodę krytycznej analizy dokumentów źródłowych wydanych przez instytucje unijne. W opracowaniu przedstawione zostały metody i środki unijne, za pomocą których dokonuje się pogłębienia kooperacji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak też obszary, w których jest ona planowana. Wiedza uzyskana z niniejszej analizy pozwala ocenić, iż w dziedzinie spraw wewnętrznych zachodzi od kilku lat intensywny proces uwspólnotowania, w którym czołową rolę odgrywają unijne instytucje. Mimo faktu, iż proces implementacji Strategii po stronie państw członkowskich jest częściowo opóźniony, to nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 pozwala mieć nadzieję na kontynuację dynamiki rozwoju polityki wewnetrznej UE.
EN
The aim of this article is to present conclusions from the reviews of the European Internal Security Strategy made in 2011 and 2013. First of all, the research applied the method of the critical analysis of the source documents created by European institutions. What was presented in the study were the European methods and funds, by the means of which the cooperation within the areas of freedom, security and justice is deepened, as well as the areas where it is planned. The knowledge acquired from this analysis allows to state that in the field of internal matters for several years there has been going on an intensive process of communitisation, where the key role has been played by the EU institutions. Despite the fact that the process of implementing the Strategy is a little delayed on the side of the member states, the new financial perspective for years 2014-2020 allows to have hope for the continuation of the development dynamics of the EU internal policy.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
195-213
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.