Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 1 | 214-238

Article title

Albania w czasie drugiej wojny światowej i początkowych latach komunistycznej dyktatury (część II: Od kapitulacji Włoch do operacji Valuable i Friend)

Content

Title variants

EN
Albania During II WW and the Early Years of Communist Dictatorship (Part 2. From Capitulation to ‘Valuable’ and ‘Friend’ Operations)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W marcu 1943r. podpisano pakt o neutralności Këlcyra-Dalmazzo. Jednocześnie w podziemiu trwały rozmowy na temat zjednoczenia wszystkich odłamów ruchu oporu. W sierpniu 1943 r. w Mukje zawarto porozumienie, ale zostało ono zerwane przez komunistów. Ich działania doprowadziły do wybuchu wojny domowej. Partyzanci spod znaku czerwonej gwiazdy postanowili fizycznie wyeliminować swych rozmówców z Balli Kombëtar (Front National) oraz powstałej pod koniec 1943 r. promonarchistycznej organizacji Legaliteti (Legality). Po kapitulacji Włoch we wrześniu 1943r., na teren Albanii wkroczyły pododdziały niemieckiego Wehrmachtu. Pod patronatem niemieckim powołany został rząd niepodległej Albanii. Pogarszajaca się sytuacja na frontach bałkanskich zmusiła dowództwo niemieckie do wycofania swych sił z terytorium Albanii w październiku 1944 r. Formacje antykomunistyczne nie były w stanie pokonać przekształconych w regularne jednostki wojskowe oddziałów komunistycznych. Pod koniec 1944 r. Albania oraz Kosowo znalazły się w żelaznym uścisku „czerwonej” dyktatury. Rozpoczał się okres masowych represji, których ofiarą padło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W Kosowie, w grudniu 1944 r., Albańczycy wywołali powstanie. Zostało ono jednak szybko stłumione przez jugosłowianskie siły bezpieczeństwa. Od grudnia 1944 r. aż do początku lat 50. w Albanii, a także w Kosowie, walczyli albańscy żołnierze wyklęci. Pomimo swej determinacji nie mogli zwyciężyć w starciu z komunistyczną machiną terroru. Tysiące z nich poświęciło swe życie w walce o wolność Albanii.
EN
In March 1943 was signed of the neutrality pact Kelcyra-Dalmazzo. At the same time in the underground there was a discussion for unite all the factions of the resistance. In August 1943, an agreement in Mukje was reached, but it was broken by the communists. Their actions led to the outbreak of the Civil War. The partisans „of the character red star” decided to physically eliminate his interlocutors from Balli Kombetar (National Front ) and created at the end of 1943 promonarchic organization Legaliteti (Legality). After the capitulation of Italy in September 1943 into Albania entered subunits of the german Wehrmacht. Under the patronage of the Germans – independent government was appointed in Albania. The deteriorating situation in the Balkan fronts forced the German command to withdraw its forces in October 1944 in the territory of Albania. Anti-communist formations have not been able to overcome converted into regular military units Communist troops. At the end of 1944, Albania and Kosovo was in the iron grip of the “red” dictatorship. Started a period of mass repressions which fell victim tens of thousands of people. Albanians in Kosovo in December 1944 caused a rise. It was, however, quickly suppressed by Yugoslav security forces. From December 1944 until the early 50’s in Albania and Kosovo Albanian fought „cursed soldiers”. Despite his determination, they could not overcome the challenge of the Communist machine of terror. Thousands of them have dedicated their lives to fight for the freedom of Albania.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

214-238

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.