Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 1 | 265-271

Article title

Vip Assassination as a Tool of Asymmetric Warfare in Post Cold War Era

Authors

Content

Title variants

PL
Zabójstwo ważnych osób jako narzędzie rozwiązywania konfliktów asymetrycznych w okresie po zimnej wojnie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article is an attempt to show why and how the VIP assassination is a tool of asymmetric warfare. The constantly increasing number of the actors of international security along with a growing level of interdependence between them lead to more and more conflicts, which for the same reason, are more and more often of an asymmetric nature. As the human factor is perceived as the most important one, elimination of key figures comes into focus as a really effective tool of waging the post-Cold War conflicts. What is even more interesting is the fact that not only non-state actors, which appears obvious, but also states decide to take advantage of this method. More and more frequently committed “targeted killings”, especially by the US and Israeli military and intelligence, constitute the evidence.
PL
Artykuł jest próbą ukazania, dlaczego i w jaki sposób zabójstwo ważnych osobistości jest jednym z narzędzi rozwiązywania konfliktów o charakterze asymetrycznym. Postępujący wzrost liczby aktorów stosunków międzynarodowych oraz rosnący poziom interakcji miedzy nimi prowadzi do coraz większej liczby konfliktów, które też, z tych samych powodów, mają coraz częściej charakter asymetryczny. Postrzeganie czynnika ludzkiego jako najistotniejszego prowadzi do przekonania, iż eliminacja kluczowych postaci jawi się jako skuteczne narządzie rozwiązywania pozimnowojennych konfliktów. Niemniej, godnym uwagi jest fakt, że nie tylko aktorzy niepaństwowi, co jest oczywiste, ale również państwa, decydują się sięgać po tę metodę, czego dowodzą coraz częstsze „targeted killings”, dokonywane przede wszystkim przez amerykańskie i izraelskie organizacje wywiadowcze i siły zbrojne.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

265-271

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.