PL EN


2014 | 8 | 1 | 26-37
Article title

The Arctic Council’s Role in the Region and on the International Arena

Content
Title variants
PL
Rola Rady Arktycznej w regionie i na arenie międzynarodowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Arctic Council is the most important forum of cooperation in the Arctic and an excellent example of regional cooperation, both at the intergovernmental and social level. Moreover, its importance for the region must be appreciated through the change in the image of the Arctic brought about by the Council, and drawing attention of the international community to the Arctic’s problems, with a special emphasis on climate changes. Through organizations and institutions dealing with the Arctic matters, it has been trying to secure for the North an order based on sustainable development, environment protection, and a stable social system.
PL
Rada Arktyczna jest najważniejszym forum współpracy w Arktyce, stanowiącym doskonały przykład współpracy regionalnej, zarówno na szczeblu międzyrządowym, jak i społecznym. Jej znaczenie dla Regionu wyraża się również poprzez zmianę jego wizerunku i większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej problemami Arktyki, szczególnie tymi dotyczącymi zmian klimatu. Poprzez organizacje i instytucje zajmujące się sprawami arktycznymi, Rada stara się zapewnić na Północy porządek oparty na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego i stabilnym systemie społecznym.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
26-37
Physical description
Dates
published
2019-12-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.