Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 1 | 26-37

Article title

The Arctic Council’s Role in the Region and on the International Arena

Content

Title variants

PL
Rola Rady Arktycznej w regionie i na arenie międzynarodowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Arctic Council is the most important forum of cooperation in the Arctic and an excellent example of regional cooperation, both at the intergovernmental and social level. Moreover, its importance for the region must be appreciated through the change in the image of the Arctic brought about by the Council, and drawing attention of the international community to the Arctic’s problems, with a special emphasis on climate changes. Through organizations and institutions dealing with the Arctic matters, it has been trying to secure for the North an order based on sustainable development, environment protection, and a stable social system.
PL
Rada Arktyczna jest najważniejszym forum współpracy w Arktyce, stanowiącym doskonały przykład współpracy regionalnej, zarówno na szczeblu międzyrządowym, jak i społecznym. Jej znaczenie dla Regionu wyraża się również poprzez zmianę jego wizerunku i większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej problemami Arktyki, szczególnie tymi dotyczącymi zmian klimatu. Poprzez organizacje i instytucje zajmujące się sprawami arktycznymi, Rada stara się zapewnić na Północy porządek oparty na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego i stabilnym systemie społecznym.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

26-37

Physical description

Dates

published
2019-12-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.