PL EN


2014 | 8 | 1 | 38-50
Article title

Regional Significance of the Arctic Search and Rescue Agreement

Content
Title variants
PL
Znaczenie regionalne umowy o poszukiwaniu i ratownictwie w Arktyce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony Umowie o Poszukiwaniu i Ratownictwie w Arktyce – pierwszemu prawnie wiążącemu porozumieniu, przyjętemu przez Radę Arktyczną. Zawiera analizę bezpośrednich i pośrednich skutków Umowy, zarówno dla rozwoju żeglugi arktycznej, jak tez dla perspektyw rozwoju procesów regionalizacji. We wnioskach stwierdza sie, iż przyjęcie tego dokumentu nie jest jednoznacznym osiągnięciem, ponieważ porozumienie nie wpływa znacząco na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żeglugi arktycznej, jednocześnie jednak potwierdza wiodącą pozycję Rady Arktycznej w regionalnym systemie zarządzania i stwarza istotne możliwości dla zacieśniania współpracy między państwami regionu arktycznego. Umowa o Poszukiwaniu i Ratownictwie w Arktyce podkreśla suwerenność sprawowaną w regionie przez osiem państw arktycznych (niejako w opozycji do aktorów spoza regionu), a w konsekwencji stanowi także oznakę rozwoju regionalizmu arktycznego.
EN
This paper examines the Arctic Search and Rescue Agreement – the first legally binding instrument adopted under the auspices of the Arctic Council – and analyses its direct and indirect implication for both the development of the Arctic shipping and the perspectives of regionalization processes. It is argued that the adoption of the Agreement should be perceived as an ambiguous achievement since, while its direct relevance for the Arctic shipping is not very substantial at the moment, it however reaffirms the indispensable and leading position of the Arctic Council in the regional governance system and offers important prospects for deepening the cooperation among the Arctic states. The Arctic SAR Agreement is also recognised as a manifestation of exercising the Arctic sovereignty by the eight states (also against non-Arctic actors) and consequently a sign of growing regionalization of the Arctic.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
38-50
Physical description
Dates
published
2019-12-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.