PL EN


2014 | 8 | 2 | 143-157
Article title

Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne

Content
Title variants
EN
State of War versus Martial Law – Formal and Legal Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istoty dwóch zasadniczych mechanizmów, jakże ważnych w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa – instytucji prawnych stanu wojny i stanu wojennego. Szczególną uwagę zwrócono na różnice i relacje pomiędzy stanem wojny i stanem wojennym. Wskazano sposób pojmowania i definiowania zjawiska wojny oraz stanu wojny w prawie i w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawiono zasady odnoszące się do wszystkich stanów nadzwyczajnych. Określono przesłanki wprowadzania stanu wojennego i decydowania o stanie wojny w ustawodawstwie polskim. Uwzględniono również nowy mechanizm reagowania na zagrożenia terrorystyczne,jaki wprowadziły rozwiązania w zakresie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
EN
The aim of the following article is to present two fundamentally important mechanisms in countering threats to national security, those being state of war and martial law. It shows in detail the differences and relations between state of war and martial law as well as the understanding and definitions of the two in terms of the law and the study of international relations. The article discusses laws and regulations concerning emergency states, the circumstances and conditions of the introduction of martial law in accordance with the Polish legislation. The article also includes the description of a new mechanism to respond to terrorist threats that has implemented solutions for crisis management system in Poland.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
143-157
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.