Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 2 | 143-157

Article title

Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne

Content

Title variants

EN
State of War versus Martial Law – Formal and Legal Issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istoty dwóch zasadniczych mechanizmów, jakże ważnych w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa – instytucji prawnych stanu wojny i stanu wojennego. Szczególną uwagę zwrócono na różnice i relacje pomiędzy stanem wojny i stanem wojennym. Wskazano sposób pojmowania i definiowania zjawiska wojny oraz stanu wojny w prawie i w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawiono zasady odnoszące się do wszystkich stanów nadzwyczajnych. Określono przesłanki wprowadzania stanu wojennego i decydowania o stanie wojny w ustawodawstwie polskim. Uwzględniono również nowy mechanizm reagowania na zagrożenia terrorystyczne,jaki wprowadziły rozwiązania w zakresie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
EN
The aim of the following article is to present two fundamentally important mechanisms in countering threats to national security, those being state of war and martial law. It shows in detail the differences and relations between state of war and martial law as well as the understanding and definitions of the two in terms of the law and the study of international relations. The article discusses laws and regulations concerning emergency states, the circumstances and conditions of the introduction of martial law in accordance with the Polish legislation. The article also includes the description of a new mechanism to respond to terrorist threats that has implemented solutions for crisis management system in Poland.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

143-157

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.