PL EN


2014 | 8 | 2 | 178-197
Article title

Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego

Authors
Content
Title variants
EN
State Critical Infrastructure as an Area of Potential Terrorist Acts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie „infrastruktura krytyczna” opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia, uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony i bezpieczeństwa narodowego. W publikacji autor przedstawia zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej przez terrorystów, które obejmują zabójstwa, porwania osób i samolotów, zagrożenia detonacją ładunków bombowych, cyberatakami (wykorzystującymi systemy komputerowe) i użycie broni chemicznej, biologicznej, nuklearnej i radiologicznej. Cele najbardziej narażone na przeprowadzenie ataku terrorystycznego obejmują obiekty wojskowe i cywilne obiekty rządowe, międzynarodowe porty lotnicze, duże miasta i obiekty o dużym znaczeniu. Terroryści mogą również przeprowadzić ataki na miejsca zgromadzenia dużej liczby osób, systemy zaopatrzenia w wodę i żywność, centra użytkowe oraz centra zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto, terroryści są zdolni do wywoływania strachu poprzez przesyłanie ładunków wybuchowych lub środków chemicznych i biologicznych za pomocą poczty. Opracowanie opisuje przykłady ataków terrorystycznych, elementy infrastruktury krytycznej w historii współczesnego terroryzmu międzynarodowego. Na zakończenie, autor przedstawia metody ochrony infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń, w tym także atakami terrorystycznymi.
EN
The term “critical infrastructure” describes those physical facilities, supply chains, information technologies and communication networks that, if destroyed, degraded or rendered unavailable for an extended period, would significantly impact the social or economic well-being of the nation or affect ability to conduct national defence and ensure national security. In the article the author presents terrorist threats to the objects of critical infrastructure, which include assassinations, kidnappings, hijackings, bomb scares and bombings, cyber attacks (computer-based), and the use of chemical, biological, nuclear and radiological weapons. High-risk targets for acts of terrorism include military and civilian government facilities, international airports, large cities, and high-profile landmarks. Terrorists might also target large public gatherings, water and food supplies, utilities and corporate centers. Furthermore, terrorists are capable of spreading fear by sending explosives or chemical and biological agents through the mail. The paper describes examples of the terrorist attacks on the elements of critical infrastructure in the history of modern international terrorism. In the end of the article the author presents methods of protecting the critical infrastructure against threats, especially against terrorists attacks.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
178-197
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.