Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 2 | 215-228

Article title

Cultural Differences In War-Making: Why Do Different Cultures Fight Wars Differently?

Authors

Content

Title variants

PL
Różnice kulturowe w prowadzeniu wojny: dlaczego różne kultury różnie prowadzą wojny?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper gives insight into the subject of culturally different ways of war-making. The objective is to further examine armed conflict in different societies and cultures. By analyzing key parameters and variables of the concept of war and strategy, the paper puts into focus cultural differences between the ways of making war by prominent military organizations. Unlike other publications, which elaborated in detail key features of warfare between various culturally different societies throughout history, this paper puts stress on strategy. Strategic culture is the dominant factor which decides how the society wages war.
PL
Każda kultura ma swój sposób prowadzenia działań wojennych. Celem pracy jest zbadanie konfliktu zbrojnego w różnych społeczeństwach i kulturach. Analizując kluczowe parametry i zmienne dotyczące pojęcia wojny i strategii, autor koncentruje na różnicach kulturowych w sposobach prowadzenia wojny przez czołowe organizacje militarne. W przeciwieństwie do innych publikacji, które szczegółowo opisują kluczowe cechy działań wojennych pomiędzy społeczeństwami różnymi kulturowo na przestrzeni wieków, niniejsze opracowanie kładzie nacisk na strategię. Kultura strategiczna jest czynnikiem dominującym, który determinuje sposób, w jaki społeczeństwo prowadzi wojnę.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

215-228

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.