Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 2 | 22-35

Article title

Znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w Polsce w latach 2006-2012

Authors

Content

Title variants

EN
The Meaning of Mediation as an Alternative Way of Solving Disputes in Poland in Years 2006-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Mediacją można nazwać próbę doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Polega na dobrowolnych negocjacjach, które są prowadzone przy udziale trzeciej osoby, zwanej mediatorem. Jest on neutralny wobec stron konfliktu i przedmiotu sporu. Powinien wspierać przebieg mediacji i łagodzić ewentualne napięcia. Mediacje powinny prowadzić do wypracowania kompromisu, czyli rozwiązania, które nie jest narzucane stronom sporu. Z uwagi na sposób realizacji postępowania mediacyjnego, wskazuje się szereg ich zalet i fakt, że są postępowaniem pozasądowym. Dzięki temu, zwiększają dostępność obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Celem artykułu jest ocena mediacji jako łagodniejszej formy rozwiązywania sporów i określenie, czy są i powinny być wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów o charakterze cywilnym, rodzinnym, karnym.
EN
Mediation can be considered an attempt to come to a solution that is conciliatory and satisfactory to both sides of the conflict. It consists in voluntary negotiations, which are carried out with the participation of the third party called the mediator. He/she is neutral towards the sides of the conflict and the subject of the dispute. Mediations should lead to working out a compromise, i.e. a solution that is not imposed on the parties of the dispute. Thanks to the way of conducting mediation proceedings their many advantages are emphasized as well as the fact that they take place out of court. Therefore, the citizens can access judicial authorities more easily. The article aims to assess mediation as a milder form of solving disputes and to specify whether they are and should be used to solve civil, family and criminal conflicts.

Keywords

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

22-35

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.