Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 2 | 36-51

Article title

Współczesne wymiary konfrontacji informacyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
The Dimensions of Contemporary Information Warfare

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę wyodrębnienia i scharakteryzowania złożoności problematyki współczesnej konfrontacji informacyjnej. Analizę ewolucji technologicznej w obszarze oddziaływania informacyjnego oparto na okresach w rozwoju gospodarczym, wyodrębnionych przez A.D. Chandlera. Pierwszy okres dotyczy dominacji prasy i filmu jako środka oddziaływania informacyjnego. Jest to czas związany z I wojną światową. Drugi stanowi niebywały rozwój radiofonii i jest związany z międzywojniem i II wojną światową. Ostatni, współczesny okres, związany jest z dominującą rolą telewizji i Internetu. Jest to czas zimnej wojny i obecnych przeobrażeń na międzynarodowej arenie bezpieczeństwa. W artykule wyodrębniono trzy zasadnicze grupy aktorów sceny konfrontacji informacyjnej, za które uznano: instytucje państwowe, firmy wizerunkowe oraz organizacje społeczne. Opisano krótko ich rolę we współczesnych konfliktach politycznych i zbrojnych poprzez kreowanie oraz dystrybuowanie informacji. Część końcową artykułu stanowi propozycja ujęcia złożoności problematyki konfrontacji informacyjnej.
EN
This article attempts to isolate and characterize the complexity of the contemporary information war and warfare. The analysis of technological evolution in the field of information is based on the impact of the periods of economic development specified by A.D. Chandler. The first period was based on the dominance of the press and the film. This is the time associated with the First World War. The second period consists in the rapid development of radio and is associated with the interwar period and the time of World War II. The last, contemporary period, is related to the dominant role of television and the internet. This is the time of the Cold War and the transformation of the contemporary international security. There are three main groups of actors of the informational confrontation: state and governmental institutions, business branding companies and social organizations. Finally, the article proposes capturing the complexity of researching the information war.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

36-51

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.