PL EN


2014 | 8 | 2 | 129-142
Article title

Prawo obronne RP - próba interpretacji

Authors
Content
Title variants
EN
Defence Law of the Republic of Poland - Interpretation Dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obronność państwa, jako szczególna funkcja normująca żywotne interesy narodowe, wymaga szczegółowego, ale i przejrzystego prawa. Zbiór przepisów tworzących normy prawne, określające relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu obronnego państwa, a także relacje z otoczeniem, określone zostały mianem prawa obronnego. Artykuł przedstawia zawiłości norm prawnych regulujących daną kwestię z dziedziny obronności państwa, a także wskazuje na negatywne przyczyny postrzegania prawa obronnego. Autor podkreśla dynamikę zmian prawa obronnego, które ewoluuje wraz ze zmianami życia społecznego. Wskazuje przy tym na rangę problemu dla poprawności funkcjonowania państwa nie tylko w aspekcie prawnym, ale i społecznym.
EN
National defence has a special feature that regulates vital (main) national interests and therefore requires a detailed and transparent law. The body of law creates legal standards that define the relationships between the elements of the defence system of the state. These standards govern the relationship of the system with the environment. All of these relations were defined as the defence law. This paper presents the complexities of the legal rules governing the issue of the defence of a state and indicates the reasons for the negative perception of the defence law. The author emphasizes the dynamics of the law , which evolves with the changes of society. He is referring to the importance of the problem for the correct functioning of the state not only from a legal but also from a social point of view.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
129-142
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.