Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 173-182

Article title

Nowa era w polityce Niemiec w obszarze odnawialnych źródeł energii

Content

Title variants

EN
A New Era in German Policy on Renewable Energy Sources

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Punktem wyjścia analiz podejmowanych w artykule jest główny cel niemieckiej transformacji energetycznej – rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Przez ostatnich kilkanaście lat realizacja planu uwydatniła efekty i zyski nie tylko dla wielu niemieckich przedsiębiorstw, ale także dla obywateli. Gwałtowny rozwój OZE niesie za sobą wyzwania i problemy, które mogą spowolnić realizację długofalowej strategii energetycznej. Rozwój produkcji energii z OZE w Niemczech jest związany z wymogami prawa UE i wpisuje się w unijną politykę energetyczną, której celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Z opublikowanego w styczniu 2014 roku projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że w przyszłości będzie rozwijana przede wszystkim energetyka słoneczna oraz wiatrowa na lądzie. Inne odnawialne źródła, jak biomasa czy energetyka wodna, będą otrzymywały minimalne wsparcie.
EN
The starting point for the paper’s argument is the development of renewable energy sources (RES) – the chief goal of the German energy transformation project. Over the last dozen years, the implementation of the project has proven successful and produced patent profits both for many German companies and for German citizens alike. However, the sharpdevelopment of RES occasions challenges and difficulties which may slow down the execution of long-term energy strategies. The growth of energy production form RES in Germany isbound up with the requirements defined in the EU legislation and inscribed in the Union’s energy policy, which aims to increase the proportion of energy from renewable sources in theoverall energy production. The draft Amendment to the RES Bill published in January, 2014, implies that precedence is going to be given first of all to solar and wind power on land. Otherrenewable sources, such as biomass and water energy, will receive only minimum funding. 

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

173-182

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.