PL EN


2015 | 9 | 1 | 195-201
Article title

Projekt kolekcja zagrożeń jako przykład angażowania środowisk społecznych w kreowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Content
Title variants
EN
Project "Collection of the Threats" as an Example of Mobilising Social Forces for Local Community Safety Initiatives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ensuring a sense of safety is an important responsibility of public administration agencies. It is public administration’s task to warrant it by, among others, launching and implementing crime prevention policies, therein actions aimed to counteract all factors conducive to crime and misdemeanour. Prerequisites of success include proper coordination of social efforts, involvement of public order and security services, and – crucially – mobilisation of resources of public benefit organisations. All these are engaged in Wrocław’s Kolekcja Zagrożeń [Collection of Perils] project, which provides a model of combining competencies of and activities undertaken by local administration, the police and non-profit organizations –a higher education institution and NGOs.
PL
Istotne miejsce w działalności organów administracji publicznej zajmuje kwestia zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Zadaniem władz administracyjnych jest jego zapewnienie między innymi poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kreującym ich wystąpienie. Jest to możliwe dzięki właściwej koordynacji wysiłku społecznego, poprzez angażowanie nie tylko organów instytucji i służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także wykorzystanie możliwości posiadanych przez organizacje pożytku publicznego. Przykładem takich działań jest wrocławski projekt Kolekcja Zagrożeń. W modelowy sposób ukazuje on możliwość powiązania kompetencji i działań prowadzonych przez organy administracji terenowej, Policji i organizacji pożytku publicznego w postaci uczelni wyższej i organizacji pozarządowych.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
195-201
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.