Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 15-30

Article title

Konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy niemieckiej (luty 2014 r. – luty 2015 r.)

Content

Title variants

EN
Russian-Ukrainian Conflict: A German Perspective (February 2014 – February 2015)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Europa Środkowa i Wschodnia po pokojowej rewolucji z końca lat osiemdziesiątych XX wieku znalazły się w orbicie ogromnego zainteresowania zjednoczonych Niemiec. Jednym z przejawów tego procesu było położenie akcentu na bliską współpracę z Rosją. Niemcy starały się wciągać Rosję do wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz rozwijać szeroką sieć stosunków bilateralnych. Konflikt ukraińsko-rosyjski w 2014 r. zachwiał jednak podstawami współpracy Rosji z Niemcami i innymi krajami zachodnimi, które nie zaakceptowały aneksji Krymu przez Rosję i polityki przemocy wobec Ukrainy. Celem artykułu jest zaprezentowanie postawy niemieckich środowisk politycznych, gospodarczych i publicystycznych wobec wskazanego konfliktu. Charakteryzowały się one znaczną różnorodnością, od silnej krytyki polityki Rosji, m.in. ze strony kanclerz Angeli Merkel, po akceptację argumentów Rosji w sporze z Ukrainą, jaka pojawiała się w różnych kręgach życia publicznego.
EN
In the aftermath of the peaceful revolution of the late 1980s, Central and Eastern Europe became an area of great interest to united Germany. Germany’s preoccupations were manifest, among others, in the striving to collaborate closely with Russia. Germany sought to involve Russia in multilateral international cooperation and to develop comprehensive bilateral relations with it. However, the Russian-Ukrainian conflict of 2014 was a serious blow to Russia’s cooperation with Germany and other Western countries, which did not accept Russia’s annexation of Crimea and its policy of aggression toward Ukraine. This paper aims to explore the stance of Germany’s political, economic and journalist circles vis-à-vis the conflict. It examines the considerable diversity of attitudes, ranging from a scathing critique of Russian policies articulated, among others, by Chancellor Angela Merkel to an endorsement of Russia’s arguments in its conflict against Ukraine voiced by various public groups.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

15-30

Physical description

Dates

published
2019-12-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.