Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 31-43

Article title

Rosja oraz konflikt na Ukrainie w wypowiedziach byłego Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera – analiza wybranych publikacji na rosyjskich stronach internetowych

Authors

Content

Title variants

EN
Former Chancellor of Germany Gerhard Schröder on Russia and the Ukrainian Conflict: an Analysis of Selected Publications on Russian Websites

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gerhard Schröder, były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec (1998-2005), po zakończeniu kariery politycznej otrzymał od Gazpromu stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów rosyjsko-niemieckiego konsorcjum North European Gas Pipeline Company, budującego Gazociąg Północny. Przyjęcie tego stanowiska wywołało oburzenie części opinii międzynarodowej oraz pytania o to, czy, będąc kanclerzem, kierował się wyłącznie racją stanu. Rosyjscy dziennikarze często proszą byłego kanclerza o wypowiedzi odnośnie do Rosji, stosunków Rosji z Zachodem – w tym zwłaszcza o ocenę wydarzeń na Ukrainie. W niniejszej publikacji przybliżone zostaną te oceny, poruszony zostanie także problem wizerunku polityka w mediach – zwłaszcza w kontekście tendencyjnego sposobu wybierania faktów i sposobów ich relacjonowania.
EN
Upon concluding his political career, Gerhard Schröder, a former Chancellor of the Federal Republic of Germany (1998-2005), accepted Gazprom’s offer to head the Board of Directors of the North European Gas Pipeline Company, a Russian-German consortium building the Nord Stream. His decision stirred considerable international controversy, with some outraged voices raising questions about Schröder’s agenda when still in office. Russian journalists often ask the former Chancellor to comment on Russia and Russia’s relations with the West and, in particular, to assess the events in Ukraine. This paper explores these assessments and discusses the politician’s image in the media, especially as related to tendentious fact selection and biased ways of relating them.

Keywords

PL
EN

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

31-43

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.