Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 53-71

Article title

Wpływ kooperacji gospodarczej z Federacją Rosyjską na kształt niemieckiej polityki bałtyckiej

Content

Title variants

EN
The Impact of Economic Cooperation with the Russian Federation on the Shape of German Baltic Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Republika Federalna Niemiec jest mocarstwem regionalnym, które w swojej koncepcji oddziaływania w subregionie bałtyckim przez lata nie wykorzystywało posiadanego statusu do samodzielnego osiągania celów strategicznych. Niemcy swoje interesy narodowe umiejętnie wkomponowywali w poszczególne działania organizacji regionalnych oraz samej Unii Europejskiej. Ta zasada nadal w sposób istotny wpływa na kształt niemieckiej polityki bałtyckiej, ale w coraz większym stopniu Republika Federalna w polityce bałtyckiej wykorzystuje instrumentarium polistrategiczne. Najważniejszą cechą tej polityki jest podjęcie ścisłej współpracy z Federacją Rosyjską, ale przy jej równoczesnym ograniczeniu do kwestii organizacji systemu przewozów towarowych i zapewnienia bezpieczeństwa oraz stałości dostaw surowców energetycznych z Rosji.
EN
The Federal Republic of Germany is, without doubt, a regional power. However, in its policies for the Baltic sub-region it has for years opted not to use its status to achieve strategic goals on its own. Rather, Germany has skilfully integrated its national interests into the pursuits of regional organisations and the European Union as such. This principle is still vital in shaping the German Baltic policy, but at the same time the Federal Republic tends to increasingly rely on a poly-strategic instrumental apparatus in its policies for the Baltic region. Distinct and crucial to them is engagement in close cooperation with the Russian Federation, which is, however, restricted to organising the freight traffic system and ensuring the security and continuity of energy resources supply from Russia.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

53-71

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.