Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 94-104

Article title

Polityka Niemiec wobec Ameryki Łacińskiej

Authors

Content

Title variants

EN
German Policy Towards Latin America

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono rosnącą rolę państw Ameryki Łacińskiej w polityce Republiki Federalnej Niemiec. Zakres tej współpracy określa, między innymi, opracowany przez MSZ, program działań przyjęty przez rząd niemiecki w 2010 roku. Urząd Spraw Zagranicznych określił w nim dominujące obszary współpracy, za które uznano kooperację gospodarczą z państwami regionu, politykę rozwojową i politykę ochrony środowiska, a także kwestię współpracy w sferze bezpieczeństwa oraz spraw społecznych, edukacji i kultury. Oceniając zarówno założenia, jak i sposób prowadzenia przez RFN aktywności polityczno-gospodarczej, uznać należy, że państwa Ameryki Łacińskiej na początku drugiej dekady XXI wieku uznane zostały za ważnego partnera gospodarczego i – nieco w mniejszym stopniu – partnera politycznego Republiki Federalnej Niemiec.
EN
The paper explores the growing importance of Latin-American countries in the policies of the Federal Republic of Germany. The extent of their collaboration was defined, among others, in the policy documents developed by the Ministry of Foreign Affairs and adopted by the German government in 2010. The Foreign Office identified therein the priority cooperation areas, including economic collaboration with the region’s countries, development policy and environment protection policy. Attention was also given to collaboration in security issues, social welfare, education and culture. Assessing the tenets and practices of Germany’s political and economic involvements, we should conclude that, early into the second decade of the 21st century, Latin-American countries were recognised as an important economic and, to a lesser extent, political partner of the Federal Republic of Germany.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

94-104

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.