Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 105-121

Article title

Eurosceptycy – nowe wyzwanie dla niemieckiej sceny politycznej?

Content

Title variants

EN
Eurosceptics: a New Challenge to German Politics?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sukcesy wyborcze eurosceptycznej Alternatywy dla Niemiec w 2013 i 2014 r. zrodziły pytanie, czy i jaki wpływ wywiera ona na niemiecką scenę polityczną. W rozważaniach uwaga zwrócona została w szczególności na liczbę relewantnych partii, uczestniczących w rywalizacji politycznej na poziomie federalnym, krajów związkowych oraz na zachowania partii politycznych, zasady rywalizacji i współpracy międzypartyjnej na arenie wyborczej oraz gabinetowej. Analiza pozwoliła na konkluzję, że partia wpłynęła na układ sił na niemieckiej scenie politycznej, przyczyniła się bowiem do osłabienia pozycji większości ugrupowań politycznych zarówno na poziomie federalnym, jak i związkowym, przyczyniła się do zniknięcia liberalnejFDP z Bundestagu oraz wschodnich parlamentów krajów związkowych, a także – w przypadku landu Saksonia – również skrajnie prawicowej NPD. Pośrednio sukcesy AfD wpłynęły na proces przeformułowania strategii działania innych ugrupowań politycznych, szczególnie chadecji, zarówno w zakresie oferty programowej, jak i porozumień koalicyjnych.
EN
The successful run of the Eurosceptic Alternative for Germany (AfD) in the elections of 2013 and 2014 has prompted questions about whether and how it affects the German political scene. The paper addresses such issues as the number of relevant parties which participate in political rivalries on the federal and federal-state levels and the practices of political parties – principles underpinning their rivalry and inter-party collaboration in electoral and cabinet settings. It is argued that AfD has influenced the composition and distribution of power in German politics by undercutting the position of most political organisations both on the federal level and within particular states and by contributing to the ousting of the liberal FDP from the Bundestag and parliaments of the Eastern states as well as of the far-right NPD from Saxony’s parliament. Indirectly, the AfD success has induced other political organisations, in particular the Christian Democrats, to re-define their strategies, programmes and coalition policies.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

105-121

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.